_____________

Hjem
_____________


Avlsmål

_____________

Arkiv
_____________

Tisper
_____________

Hannhunder
_____________

Unghunder
_____________

Valper
_____________

Tidligere kull
_____________

Til salgs
_____________

Resultater
_____________

Bilder
_____________

Linker

_____________

Kontakt
_____________

Ulvehiets Back in Black (Vilma)

 

Vilma 17 mnd

BH Ulvehiets Back in Black (Vilma)

Født: 30.06.2010
Reg.nr.: NO48264/10
HD: B
AA: C/A (omrøntget til D på venstre albue 2 år gammel.)
Farge: Sort
Høyde/vekt: 61 cm/33 kg
MH
BH
Opprykk til kl. A rundering NBF
Opprykk til kl. A spor NBF
Avdeling Agders beste brukshund NBF 2012
Avdeling Agders beste brukshund NBF rundering 2013
Beste lydighet The Challenge 2014

Stamtavle

N BCH IP
BH AD SchH3 IPO3 VPG3 Divagårdens Dexter (Varg)
SchH3 IPO3
Belgian SchH SIEGER 2000
Task Vom Haus Milinda
SchH3 IPO3
WUSV SIEGER 1993

Natz Von Tegelhous
SchH3 IPO3
Quira Vom Haus Heijack
TJH
Divagårdens Bruxa
SchH3 IPO3 BHP3 KORAD Atenagårdens Tabo
KORAD Karga Landets Diva
BH AD SchH1
Ulvehiets Ayla

SchH3
V Como vom Haus Salztalblick

SchH3 FH1
V Paska vom Salztalblick
SchH3 FH1
Stalla vom Salztalblick
SchH3
Gero vom Sulzachgrund
SchH1 SG
Mouse vom Patscherkofel

Video av Vilmas ferdselsprøve

Vilmas MH, Sølen 06.07.2014

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt - knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Overdreven kontaktagerende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden Følger med motvillig. Følger med, men er ikke engasjert i testleder Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Aksepterer håndtering Aksepterer. Svarer med kontaktatferd Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. Starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene Griper direkte med hele munnen Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den pass. delen til testleder slipper
3a. FORFØLGELSE
1.gang
Starter ikke/når ikke frem til første hjul Starter, men avbryter før byttet  Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3a. FORFØLGELSE
2.gang
Starter ikke/når ikke frem til første hjul Starter, men avbryter før byttet  Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. GRIPING
1.gang
Overser byttet. Alt. springer ikke frem Griper ikke, snuser på gjenstanden Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Griper direkte, slipper Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder
3b. GRIPING
2.gang
Overser byttet. Alt. springer ikke frem Griper ikke, snuser på gjenstanden Griper tvilende eller med tidsforsinkelse Griper direkte, slipper Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Trusler/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser enkelte (1-2) trusselsignaler  under momentets første del Viser enkelte (1-2) trusselsignaler  under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler  under momentets første del Viser flere trusselsignaler  under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Går fram direkte til fig. uten hjelp

5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse Leker ikke, men
viser interesse
Leker, kan gripe
forsiktig, trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse Blir aktiv men avbryter. Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASK.
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASK.
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt
6c. OVERRASK.
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASK.
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2.passering Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASK.
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger Biter i eller leker med
kjeledressen. Interessen avtar etter hvert
Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a. LYDFØLS
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLS
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen Går fram til skrammelet uten hjelp
7c. LYDFØLS Vedvarende redsel Ingen tempoforandring eller unnamanøver Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2.passering Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLS
Vedvarende interesse
Viser ingen interesse Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i eller leker med
lydkilden. Interessen avtar etter hvert
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser enkelte trusselsignaler Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt.flykter
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke fram inenn tid Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset Tar selv kontakt med spøkelset Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølene med fortennene Griper direkte med hele munnen Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

Vilma 3 mnd

Flere bilder her:

Ulvehiets Back in Black (Vilma) 0-1 år

Vilma 2012

Vilma 2013