1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt gjenom at dra sig undan.

Accepterar kontakt untan at besvara. Drar sig inte undan.
Gretzky
Godin

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Gaissa
Överdrivet kontaktagerande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Gosa
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera forsök att locka. Följer med motvillig. Följer med, men er inte engagerade i testledaren.
Gretzky
Godin
Följer med villigt. Engagerar sig i testeldaren.
Gosa
Gaissa
Följer med villigt, är overdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Handtering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Gretzky
Godin
Accepterar. Svarar med kontakt beteende.
Gosa
Gaissa
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, men blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Gaissa
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Gretzky
Godin
Gosa
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna
Gaissa
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Gretzky
Godin
Gosa
2c. LEK 1
Dragkamp
Griper inte. Biter försiktigt, släpper, håller,men drar inte emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Gaissa
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rykker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
Gretzky
Godin
Gosa
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Gaissa
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Gretzky
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Godin
Gosa
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Gaissa
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Gretzky
Godin
Gosa
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar föremålet.
Gosa
Gaissa
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Gretzky
Godin
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar föremålet.
Gosa
Gaissa
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Griper direkt, släpper.
Gretzky
Godin
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöyningar.
Gaissa
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Godin
Växlar snabbt aktiviteter. Alt. oro under hela momentet.
Gretzky
Gosa
5a. AVST.LEK
Interesse
Engagera inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer
Gaissa
Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Gretzky
Godin
Gosa
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteende.
Gretzky
Godin
Gosa
Gaissa
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteende,
under momentets första del.
Visar flera hotbeteende, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Godin
Går fram när figuranten er aktiv på linjen.
Gaissa
Går fram til den dolda, men talande figuranten.
Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Gretzky
Gosa
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Godin
Gaissa
Leker inte, men
visar intresse.
Leker, kan gripa
försiktigt, släpper,
drar inte emot.
Drar emot. Griper direkt.
Kan släppa och
ta om.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper inte.
Gretzky
Gosa

5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Godin
Gaissa
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Gretzky
Gosa
Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Gosa
Hukar sig och stannar
Gaissa
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Gretzky
Godin
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Godin
Gosa
Gaissa
Visar enstaka hotbeteenden.
Gretzky
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteende og någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Går fram när förar sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när förar står bredvid.
Gretzky
Gaissa
Går fram till overallen när förar gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Godin
Gosa
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
Gretzky
Godin
Gosa
Gaissa
Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxlinge vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående interesse
Visar inget intresse.
Godin
Gosa
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Gretzky
Gaissa
Biter i eller leker med
overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Gretzky
Godin
Gosa
Hukar sig och stannar.
Gaissa
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren
står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Gretzky
Godin
Gosa
Gaissa
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
Gretzky
Godin
Gosa
Gaissa
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Gretzky
Godin
Gosa
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen.
Gaissa
Biter i eller leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden.
Gosa
Visar enstaka hot beteenden.
Gaissa
Visar flera hot beteenden under längre tid.
Gretzky
Godin
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då.
Gaissa
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Gosa
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Gretzky
Godin
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Gosa
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregulering.
Gretzky
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.
Gaissa
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Godin
Backar längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens hovudbonad.
Gretzky
Går fram til figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.
Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.
Godin
Går fram till figuranten utan hjälp.
Gosa
Gaissa
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakt utan at besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Gretzky
Godin
Gosa
Tar själv kontakt med figuranten.
Gaissa
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Gaissa
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Gretzky
Godin
Gosa
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet Griper tveksamt eller med framtenderna.
Gaissa
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Gretzky
Godin
Gosa
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Gretzky
Godin
Gosa
Gaissa
Avtagande kontroller som under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar interess mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, redd. Alt. vill lämna platsen, forsøker fly.