1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt gjenom at dra sig undan.

Accepterar kontakt untan at besvara. Drar sig inte undan.
Öza

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Önska
Överdrivet kontaktagerande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera forsök att locka. Följer med motvillig. Följer med, men er inte engagerade i testledaren.
Öza
Följer med villigt. Engagerar sig i testeldaren.
Önska
Följer med villigt, är overdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Handtering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar
sig undan, eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Öza
Accepterar. Svarar med kontakt beteende.
Önska
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, men blir aktiv, leker. Leker aktivt, startar snabbt.
Önska
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Öza
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna
Griper direkt med hela munnen.
Öza
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Önska
2c. LEK 1
Dragkamp
Griper inte. Biter försiktigt, släpper, håller,men drar inte emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rykker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
Öza
Önska
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Öza
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Önska
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar inte.
Startar, men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Öza
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Önska
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar föremålet.
Griper ej, nosar på föremålet.
Öza
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Önska
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar föremålet.
Öza
Önska
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tids fördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmerksam och i hovudsak lugn. Enstaka aktivitetshöyningar.
Öza
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Önska
Växlar snabbt aktiviteter. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK
Interesse
Engagera inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer
Intresserad, följer fig. utan avbrott.
Öza
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Önska
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteende.
Öza
Önska
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar flera hotbeteende,
under momentets första del.
Visar flera hotbeteende, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Går fram när figuranten er aktiv på linjen.
Går fram til den dolda, men talande figuranten.
Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Öza
Önska
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker inte, men
visar intresse.
Leker, kan gripa
försiktigt, släpper,
drar inte emot.
Drar emot. Griper direkt.
Kan släppa och
ta om.
Öza
Önska

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper inte.

5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Öza
Önska
Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Öza
Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Önska
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Öza
Visar enstaka hotbeteenden.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Önska
Visar flera hotbeteende og någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Går fram när förar sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden.
Går fram till overallen när förar står bredvid.
Går fram till overallen när förar gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
Öza
Önska
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
Öza
Önska
Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxlinge vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående interesse
Visar inget intresse.
Öza
Önska
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker med
overallen. Intresset minskar efterhand.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Öza
Önska
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren
står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.
Öza
Önska
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
Öza
Önska
Liten båge, el liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Öza
Önska
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg.
Visar inga hot beteenden.
Öza
Visar enstaka hot beteenden.
Visar flera hot beteenden under längre tid.
Önska
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Öza
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Önska
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Öza
Önska
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsregulering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Backar längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens hovudbonad.
Går fram til figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.
Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.
Önska
Går fram till figuranten utan hjälp.
Öza
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakt utan at besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
Öza
Önska
Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Önska
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Öza
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bare på föremålet Griper tveksamt eller med framtenderna.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Öza
Önska
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Önska
Avtagande kontroller som under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Öza
Riktar interess mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, redd. Alt. vill lämna platsen, forsøker fly.

Önska 19 mnd
Öza 26 mnd