_____________

Hjem
_____________


Avlsmål

_____________

Arkiv
_____________

Tisper
_____________

Hannhunder
_____________

Unghunder
_____________

Valper
_____________

Tidligere kull
_____________

Til salgs
_____________

Resultater
_____________

Bilder
_____________

Linker

_____________

Kontakt
_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valper

Kveåhagen's Black Boo ble parret med Gorms Lestor (Aro) 19. og 20. september 2014. Boo har vært på ultralyd 20.10.14 og er dessverre ikke drektig. Parringen vil muligens bli gjentatt høsten 2015.

Gorms Lestor, eller Aro som han kalles, er en ung, flott hannhund fra meget gode svenske brukslinjer med tanke på helse, mentalitet og bruksegenskaper. Han er født 04.09.2011 og er frirøntget A på hofter og albuer som alle sine kullsøsken. Aro er A-godkjent redningshund ettersøk i NRH. Han er også B-godkjent ruin og C-godkjent lavine i NRH. Han er en stødig kar med høyt mot, sterk på miljø og er passe sosial. Han fungerer fint sammen med andre hunder. Han har en god lek og kamplyst og bra søkslyst. Han har en god av og på knapp og fin førbarhet. Aro har bestått uoffisiell funksjonsanalyse hos Terje Østlie. Han har også bestått FA (funksjonsanalyse). Skjema av funksjonsanalysen nederst på siden.
Kullbroren Lukas har rukket å bli svensk brukschampion (SE BCH) i spor og fått LP1 championat og KORAD i en alder av 2,5 år.  
Flere bilder av Aro under.

Kveåhagen's Black Boo er under utdanning til redningshund. Hun er B-godkjent ettersøk i NRH og satser på A-godkjenning i 2015. Hun er ei livlig og førbar tispe med mye jakt- kamp- og søkslyst. Kullsøster Birka er A-godkjent redningshund i NRH både i ettersøk og lavine, og kullbror Brisko er A-godkjent redningshund i ettersøk og B-godkjent i lavine i NRH. Kullsøster Beste Vilje er godkjent tjenestehund i Forsvaret. 
Mer info og bilder av Boo finner du her.

 

Stamtavle Ulvehiets C-kull

BHP3 IPO3 KORAD Kustmarken's Kurry
KORAD Rapport's Debra
KORAD Lövlunds Fokker
KORAD Gorms Kira
N BCH IP
BH AD SchH3 IPO3 VPG3
Divagårdens Dexter (Varg)
SchH3 IPO3
Belgian SchH SIEGER 2000
Task Vom Haus Milinda
TJH
Divagårdens Bruxa

SchH3 IPO3
V Falk von den Wölfen

SchH3 FH1
SG Ultra de L'Erkadyl

 

Aros funksjonsanalyse 30.08.2014

1

2

3

4

5

1)TILGJENGELIGHET
Hundens møteprogram og kontaktvillighet

Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske

Unndrar seg kontakt med fremmed menneske

Godtar kontakt med fremmed menneske

Godtar kontakt med fremmed menneske,
f.eks når fører tar kontakt

Påtrengende kontaktvillig

2)LEKELYST (JAKTKAMP)
Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed
Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten, senere aktiv i korte intervaller Lett å få igang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet Starter raskt. Intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke
4)SOSIAL KAMP
Hundens evne/vilje til å vise kampatferd
Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5)SOSIAL DOMINANS
Hundens evne til å klatre på rangstigen
Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig), eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke Viser moderate dominanstegn, riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6)JAKTLYST
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte
Viser ingen interesse Starter, men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse. Fullfører Starter målbevisst. Bytteinteressert Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7)BYTTEGRIPENDE
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet
Ingen bytteinteresse Svak interesse. Snuser på byttet. Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
8)FORSVARSLYST
Hundens lyst til å stanse en inntrenger
Ingen engasjement. Kan vise flukt eller flukstendenser Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser Engasjerer seg effektivt i forsvar med riktig tyngde Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9)FUNKSJONSUTVIKLIG
Intensitet og hurtighet
Ingen synlig reaksjon Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominansprogrammet Rask utvikling, med tyngde i dominansprogrammet Står avventende, går direkte i angrep
10)TERSKELVERDI
Hvor sterk trussel det må til for å utløse flukt/angrep
Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen Ingen flukt/angrepsreaksjon
11)AVREAGERING
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning
Avreagerer ikke Avreagerer, men bruker for lang tid i enkelte testmomenter Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelsesdrift Ingen reaksjon, ingen avreaksjon
12)KONSENTRASJON
Hundens evne til å holde oppmerksomheten
Bryter oppmerksomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv Tenderer til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13)KOORDINERING
Riktig handling mellom og mot opplevelsene
Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner Løser enkelte momenter rasjonelt Løser de fleste momenter rasjonelt Korrekte handlinger, med full kontroll
14)TEMPERAMENT
Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene
Ikke reaksjon i testsituasjonene, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonene Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15)MOT
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave
Er ikke i stand til å løse testsituasjonen, tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid i de fleste testsituasjoner Løser selvstendig og hurtig størstedelen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16)SKARPHET
Hundens refleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på
Refleksreaksjonen til hunden er momentan flukt Gjør unnamanøver. Vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. Kan vise angrep/aggressivitet Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte til angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17)SKUDDFAST
Hundens reaksjon på skudd
Skuddredd. Viser momentan flukt, tydelige "klengetendenser" eller går direkte i passivitet Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhetssignaler som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhetssignaler